Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

635
MŁODY EKOLOG, EKO MAŁOLAT, WAKACYJNA PRZYGODA Z PRZYRODĄ, ZIELONE LATO, EKOLOGICZNY PATROL, ZIELONE WROTA, WAKACYJNA EKO AKADEMIA, POCIĄG DO EKOLOGII (trzy edycje) to tytuły zrealizowanych już programów edukacyjnych.
 
W tym roku zgłoszony przez MOK projekt/wniosek Z DOMU KULTURY WPROST DO NATURY – cykl działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu tomaszowskiego został doceniony i dofinansowany kwotą 21 640,00 zł w konkursie na jeden z najlepszych Projektów realizujących pozaszkolną edukację ekologiczną skierowaną do mieszkańców województwa łódzkiego.
Celem planowanych działań będzie propagowanie postaw proekologicznych, przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska  naturalnego w szczególności w zakresie bioróżnorodności i funkcji ekosystemów a także promowanie walorów przyrodniczych województwa łódzkiego.
W ramach cyklu działań edukacyjnych zostaną przeprowadzone m.in. konkursy: wokalny, plastyczny, fotograficzny; warsztaty: malowania na jedwabiu, ceramiki; wycieczki autokarowe i rajdy nordic walking po okolicznych terenach cennych przyrodniczo.