Konkurs rzeźbiarski G – RZEŹBA INTERAKTYWNA

479
W trakcie uroczystości komisja konkursowa pod przewodnictwem Dziekana WRiDI, dr. hab. Janusza Czumaczenki wręczała nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu.
 
Uczennica "Wyspiańskiego", Aleksandra Pietraszek zajęła II miejsce w tym ogólnopolskim konkursie, plasując się z swoim projektem interaktywnej rzeźby plenerowej "Supeł" tuż za grupą uczennic z Radomia, które zespołowo zdobyły I nagrodę prezentując projekt wideo pt. "Gra kontrastów", oparty o performatywną akcję z udziałem ucharakteryzowanych modeli w przestrzeni miejskiej. Także wśród wyróżnionych nagrodami rzeczowymi prac znalazł się obiekt stworzony przez jedną z uczennic "Wyspiańskiego" – Karinę Promny, która doceniona została za pracę pod tytułem "Duopolaris". Wśród prac reprezentujących stawkę konkursu w trakcie wystawy obejrzeć można także pracę Beaty Krześlak, także uczennicy tomaszowskiego Liceum Plastycznego, pt. "3DEmotion".
 
Konkurs był swoistym przeglądem umiejętności i postaw twórczych młodych adeptów rzeźby ze szkół średnich całej Polski. Jak podkreślali organizatorzy, szczególnie istotny jest fakt, że młodzi twórcy śmiało i dojrzale próbowali swoich sił w trudnej materii działań interaktywnych, wymagających szerszego i wszechstronniejszego spojrzenia na dyscyplinę rzeźby. Dla uczennic z "Wyspiańskiego" nie był to pierwszy taki sprawdzian ich rzeźbiarskich kompetencji – młode rzeźbiarki z Tomaszowa są laureatkami rozstrzygniętego niedawno konkursu na rzeźby zwierząt dla Warszawskiego ZOO. Projekt Aleksandry Pietraszek zaprezentowany został w trakcie konkursu w formie wydruku komputerowej wizualizacji. Został wysoko oceniony – także jako projekt możliwy i atrakcyjny do realizacji jako interaktywna rzeźba w miejskiej przestrzeni publicznej.