Podsumowali konkurs Dla Ciebie, Mamo

476
 Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i przebiegał w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej i muzycznej.

Wzięło w nim udział 19 szkół z powiatu tomaszowskiego – SP nr 1, 7, 8, 10 w Zespole Szkół nr 4, 12, 14, 13 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni, SP w Rokicinach, SP w Łaznowie, Zespół Szkół w Wiadernie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gliniku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzustowie, Publiczna Szkoła Podstawowa  w Lipiu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu, Szkoła Podstawowa w Królowej Woli, Zespół Szkół i Przedszkoli w Czerniewicach, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Będkowie i Szkoła Filialna w Luboczy.
 
Na konkurs w kategorii plastycznej wpłynęło 95 prac w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas 1-3 (52 prace) i uczniowie klas 4-6 (43 prace), wykonanych różnymi technikami. Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody: w grupie klas 1-3, pierwsze miejsce przypadło Lenie Mędrek z SP nr 7 w Tomaszowie Maz., drugie  Kamilii  Brajer  z SP nr 12 w  Tomaszowie Maz., a trzecie Wiktorowi Pogorzale z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzustowie. Wyróżnienia przyznano Kajetanowi Karczewskiemu z SP nr 13 w Tomaszowie Maz., Antoninie Latoszek z SP nr 1 w Tomaszowie Maz., Szymonowi Walasikowi z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzustowie,  Ludmile Paś z SP nr 1 w Tomaszowie Maz. i Natalii Staszek z SP w Łaznowie. Natomiast w grupie klas 4-6 pierwsze miejsce przyznano  Marii Sęk z SP nr 12 w Tomaszowie Maz., drugie Irminie Bilmin z SP nr 14 w Tomaszowie Maz., a trzecie Hannie Sęk z SP nr 12 w Tomaszowie Maz. Wyróżnienia otrzymały: Adrianna Zakrzewska z SP nr 1 w Tomaszowie Maz., Karina Sarnecka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu, Karolina Sztąboroska z SP nr 14 w Tomaszów Maz., Liliana Sarnecka z SP nr 10 w Tomaszowie Maz. i Zofia Sęk z SP nr 12 w Tomaszowie Maz.

Kolejną kategorią była kategoria literacka, a zadanie konkursowe polegało na napisaniu baśni pt. "Moja mama czarodziejka" oraz nadaniu pracy formy własnoręcznie zilustrowanej książeczki. Na konkurs wpłynęło 38 prac w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas 1-3 (9 prac) i uczniowie klas 4-6 (29 prac). Komisja konkursowa w grupie klas 1-3 przyznała następujące nagrody: pierwsze miejsce Iga Pieńczak ze Szkoły Podstawowej w Łaznowie, drugie Agata Przyborek ze Szkoły Filialnej w Luboczy i trzecie Martyna Stańdo z Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku. W grupie klas 4-6 pierwsze miejsce zajęła Oliwia Strzechowska z SP nr 14 w Tomaszowie Maz., drugie Sobolewski Jakub Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku, a trzecie Szymon Baran z SP nr 12 w Tomaszowie Maz. Komisja wyróżniła Martynę Nackowską z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzustowie.

Trzecią kategorią była kategoria muzyczna. Zadaniem uczestników było zaśpiewanie jednej piosenki związanej z mamą. Komisja konkursowa po wysłuchaniu 23 prezentacji postanowiła nagrodzić następujących uczniów: w grupie klas I – III pierwsze miejsce zajął Krzysztof Kołodziejczyk z  SP nr 14 w Tomaszowie Maz., drugie Anna Niewiadomska z SP nr 12 w Tomaszowie Maz., a trzecie  Zofia Jagodzińska  z  SP nr 14 w Tomaszowie Maz. Wyróżnienia otrzymały Patrycja Makowska z SP nr 10 w Tomaszowie Maz. i Natalia Staszek ze Szkoły Podstawowej w Łaznowie. W grupie klas IV – VI pierwsze miejsce przyznano Natalii Andryszek  ze Szkoły Podstawowej w Łaznowie, drugie Kamilowi Kołodziejskiemu z Zespołu Szkół w Wiadernie, trzecie Karolinie Ziętek  z SP nr 10 w Tomaszowie Maz. Wyróżnienie otrzymała Maja Gogol z SP nr 14 w Tomaszowie Maz.

Galę Finałową, jak co roku, uświetnili swoimi występami uczniowie SP 12. Były to impresje muzyczno – ruchowe w wykonaniu ucz. kl. I c, IVa i IVe oraz Justyny Borkowskiej, która zaśpiewała piosenkę "Dla Mamy", a układ taneczny do niej wykonała Weronika Skorupa. Wystąpili także laureaci pierwszych miejsc w kat. literackiej 1-3 i 4-6, którzy odczytali fragmenty swoich prac oraz laureatka I miejsca w kat. muzycznej 4-6, która zaśpiewała piosenkę "Jest na świecie miłość".