Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tomaszowie!

519
Do skorzystania z pomocy zachęcamy przede wszystkim przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, które mogą uzyskać informacje niezbędne potencjalnym beneficjentom środków UE. Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich pojawi się w Tomaszowie dzięki inicjatywie prezydenta Marcina Witko i marszałek Joanny Skrzydlewskiej.
 

Jeżeli zainteresowanie Punktem będzie duże, istnieje możliwość uruchomienia go w przyszłości w Tomaszowie na stałe.