Święty Antoni z Padwy będzie patronem Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego

415
Teraz Prezydent Tomaszowa będzie mógł wystąpić w tej sprawie do Kurii Metropolitalnej w Łodzi z wnioskiem o wszczęście procedury w tej sprawie. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, oficjalnie Św. Antoni z Padwy zostanie patronem miasta i powiatu prawdopodobnie na początku przyszłego roku.  W uroczystej sesji oprócz władz i radnych miasta oraz powiatu udział brali m.in.: Abp. Marek Jędraszewski metropolita łódzki , bp. Piotr Turzyński przedstawiciel biskupa radomskiego, ks. kanonik Tomasz Bojanowski  przedst biskupa łowickiego, ojciec prokurator księży Filipinów Zbigniew Starczewski, przedstawiciele duchowieństwa parafii z Tomaszowa i ościennych, prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie zaprzyjaźnionych miast i gmin sąsiednich oraz radni województwa łódzkiego.