Innowacje w edukacji

358
–    nawiązanie współpracy z wyższymi uczelniami (UŁ, PŁ, SGGW)                       

–    realizację programów edukacyjnych: Pamięć i Tożsamość, Szkoła demokracji – szkoła samorządności, Solidarna szkoła, Młodzi głosują, Projekt Polsko-Szwajcarski Zachowaj równowagę – edukacja zdrowotna, Młodzieżowe mini-przedsiębiorstwo, współpraca ze szkołą w Izraelu, organizacją studencką „AISEC”.

Uroczystość Podsumowana Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2014/2015 odbyła się w Muzeum Miasta Łodzi. Na spotkaniu tym władze Samorządowe Powiatu Tomaszowskiego reprezentowała Pani Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu.