Lekcja historii w terenie

605
W tej nietypowej, a zarazem bardzo atrakcyjnej i wartościowej lekcji wzięło udział 16 drużyn z województwa łódzkiego, około 320 uczniów, których zadaniem było przejście lasami i łąkami około 20 kilometrowej trasy Ręczno- Majkowice- Bąkowa Góra. W trakcie marszu uczestnicy odmeldowywali się na punktach kontrolnych, gdzie wysłuchiwali pogadanek na temat historycznych wydarzeń z czasów II wojny światowej oraz pierwszych lat po wojnie, odpowiadali na pytania, śpiewali partyzanckie piosenki, odwiedzili miejsca pamięci narodowej, zapalili znicze na grobach pomordowanych przez komunistów żołnierzy KWP.  Finał rajdu odbył się w szkole w Ręcznie, gdzie rozstrzygnięto konkursy, wręczono nagrody i dyplomy oraz miało miejsce spotkanie z żołnierzem ZWZ- AK majorem Mirosławem Kopą „Mironem”.
 
 
 
– Udział młodzieży z naszej palcówki w pieszym rajdzie  jest wynikiem  naszej wieloletniej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, którego pracownicy często u nas goszczą i wspólnie edukujemy tomaszowską młodzież na temat najnowszej historii Polski. W trakcie terenowej lekcji historii upamiętniono postać zmarłego w kwietniu generała Stanisława Karlińskiego „Burzy”, który również odwiedził naszą placówkę, a w czasie wojny i po jej zakończeniu walczył przeciwko niemieckiej i sowieckiej okupacji między innymi na terenach, gdzie prowadziła trasa rajdu. Młodzież jednoznacznie oceniła, że tego typu inicjatywy są niezwykle pożytecznie i ciekawe i  dlatego z wielkim zaangażowaniem wzięła w niej udział- podsumowuje Tomasz Zdonek, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. rtm Witolda Pileckiego.