Pogadanka z uczniami z Czerniewic

434
Pogadanka dotyczyła bezpieczeństwa, gdzie policjanci kładli szczególny nacisk na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Młodzieży posiadającej kartę rowerową przypomnieli przepisy ruchu drogowego. W spotkaniu brało udział około 300 uczniów.