Święto Wojsk Aeromobilnych, 25 BKPow. oraz 31 WOG

939
Uroczystości upamiętniające powstanie brygady w tym roku odbywają się w ramach  Dni Tomaszowa oraz zostały połączone ze Świętem Wojsk Aeromobilnych i 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Obchody rozpoczęły się w dniu 18 czerwca br. od Mszy Świętej, która odbyła się w kościele garnizonowym pw. Świętego Józefa w Nowym Glinniku. Mszy przewodniczył proboszcz parafii ksiądz podpułkownik Piotr Majka, a koncelebrował ksiądz porucznik Adam Tur.

W kolejnym dniu 19 czerwca, w ramach Dni Tomaszowa oraz jako kontynuacja obchodów 15-lecia powstania 25 BKPow. na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim odbył się koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego. Koncert był zapoczątkowany polonezem, który wykonali m. in.: Dowódca 25 BKPow. pułkownik doktor Stanisław Kaczyński oraz Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko.

 Ponadto, w dniu 25 czerwca br. na stadionie OSiR w Tomaszowie Mazowieckim   o godz. 18.00 został rozegrany mecz pomiędzy WKS Kawaleria a Twardy Świętoszów. Wynik meczu po zaciętej walce to 2:1 dla zespołu Twardy Świętoszów.

 
 
 
Główne obchody odbyły się na stadionie wojskowym przy ul. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim w piątek 26 czerwca br. Rozpoczęły się one o godz. 14. 00 złożeniem meldunku przez prowadzącego uroczystość podpułkownika Sławomira Rutowicza reprezentującemu Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefowi Sztabu Dowództwa Generalnego RSZ generałowi dywizji Ireneuszowi Bartniakowi, któremu towarzyszył Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownik doktor Stanisław Kaczyński.

Po przywitaniu uczestników obchodów, w czasie odgrywania Hymnu Narodowego na maszt wciągnięta została flaga narodowa.

W uroczystych obchodach wzięli udział również Szef Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych generał brygady Andrzej Reudowicz, Dowódca  6 Brygady Powietrzno – Desantowej generał brygady Adam Joks, Dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, Komendant 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego pułkownik Piotr Kreczmer, żołnierze wojsk kanadyjskich, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, Starosta Tomaszowa Mazowieckiego Mirosław Kukliński, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych oraz powiatowych, byli Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, rodziny żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju, kombatanci, komendanci powiatowi policji i Państwowej Straży Pożarnej, dowódcy zaprzyjaźnionych jednostek, byli żołnierze zawodowi, dyrektorzy firm, przedstawiciele wyższych uczelni, duchowieństwo oraz zaproszeni goście.

Ponadto, w obchodach uroczystego apelu udział wzięły pododdziały i poczty sztandarowe podległych jednostek 25 BKPow. z Leźnicy Wielkiej, Nowego Glinnika i Tomaszowa Mazowieckiego oraz z 6 BPD i 1 BLWL.

„W dniu dzisiejszym uroczyście obchodzimy Święto 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, w tym 15-lecie jej istnienia – Święto Brygady zapisane na kartach naszej żołnierskiej historii, będące symbolem dumy i chwały dziedzictwa kawalerzystów jest dla nas czasem refleksji i podsumowań. Każdy dzień służby w 25 Brygadzie jest hołdem dla czynów naszych poprzedników zarówno tych, których dziedziczymy tradycje  jak i tych, którzy tworzyli najpierw 25 Dywizję, a później Brygadę Kawalerii Powietrznej” – powiedział w swoim przemówieniu płk Kaczyński.

Wojskowe obchody stanowią wyśmienitą okazję do uhonorowania najbardziej zasłużonych i wyróżniających się żołnierzy brygady. Kapitan Dariusz Frydrysiak odczytał: Postanowienie Prezydenta RP o nadaniu Krzyża Wojskowego dla czterech żołnierzy, Decyzję Ministra Obrony  Narodowej  o nadaniu medali złoty medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny dla dwóch żołnierzy, srebrny medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny dla dwóch żołnierzy oraz dwóch pracowników wojska, brązowy medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny dla żołnierza i trzech pracowników wojska, srebrny medal Za Zasług dla Obronności Kraju dla jednego żołnierza oraz brązowy medal Za Zasług dla Obronności Kraju dla dwóch żołnierzy.

Ponadto, Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – z orłem Wojsk Lądowych wyróżniono dwóch żołnierzy. Tytułem Honorowym Zasłużony Żołnierz RP II stopnia wyróżniono szesnastu żołnierzy, a Tytułem Honorowym Zasłużony Żołnierz RP III stopnia siedmiu żołnierzy. Odznakę Honorową Wojsk Lądowych otrzymało dwunastu żołnierzy.

 Kapituła 25 Brygady Kawalerii Powietrznej przyznała odznakę pamiątkową 25 BKPow. dwudziestusześciu osobom. Natomiast, odznakę pamiątkową 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego otrzymało dwunastu żołnierzy i trzech pracowników wojska.

Uchwałą Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wice prezes zarządu pułkownik rezerwy doktor Czesław Marmura w obecności pułkownika Kaczyńskiego udekorował sztandar 25 BKPow. złotą odznaką honorową związku. Następnie, nastąpiła prezentacja odznaczenia pododdziałom uczestniczącym w uroczystości.

 Po odegraniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, jako końcowy element uroczystości na stadionie odbyła się defilada lądowo-powietrzna, w której udział wzięły pododdziały 25 BKPow., 6 BPD, 1 BLWL, komponentu kanadyjskiego z 3 Kanadyjskiego Pułku Królewskiego, 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz szwadron jazdy konnej. W defiladzie powietrznej udział wzięły śmigłowce W-3 Sokół z 7 dywizjonu lotniczego oraz Mi-8 z 1 dywizjonu lotniczego.

Na zakończenie obchodów nastąpił przemarsz wszystkich pododdziałów ze stadionu wojskowego na Plac Kościuszki, gdzie po raz kolejny nad głowami wszystkich tam zebranych przeleciało siedem śmigłowców.

Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewniła Orkiestra Wojskowa z Dęblina.

Obchody były połączone z Dniem Otwartych Koszar. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się ze sprzętem, wyposażeniem i uzbrojeniem, który kawalerzyści na co dzień wykorzystują w swoim szkoleniu. Spośród sprzętu, który był prezentowany mogliśmy zobaczyć m.in.: śmigłowce W-3W, Mi-17, uzbrojenie, wyposażenie skoczka, sprzęt i wyposażenie patrolu saperskiego, wyposażenie do nurkowania, elementy szpitala polowego. Każdy zainteresowany miał również możliwość zapoznania się z możliwościami szkoleniowymi symulatora pola walki ŚNIEŻNIK.

Zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak, szer. Agnieszka Grzelak
 
kpt. Tomasz Pierzak