Praktyczne szkolenie uczniów klasy wojskowej

539
Obóz zorganizowany został dzięki pomocy i wsparciu 7 batalionu kawalerii powietrznej, który sprawuje patronat nad klasą i pomaga w szkoleniu specjalistycznym uczniów.
 Pierwszy dzień rozpoczęła zbiórka, podczas której omówione zostały sprawy organizacyjne, bezpieczeństwo podczas zajęć, podział na grupy szkolenia oraz tematyka zajęć. Następnie uczniowie pod czujnym okiem instruktorów batalionu przystąpili do zajęć. Na początku sprawdzianowi zostały poddane umiejętności uczniów z zakresu musztry i regulaminów. W końcu przez kilka następnych dni będą poruszali się po terenie wojskowym, gdzie regulaminy i musztra stanowią wizytówkę żołnierzy. Po zaliczeniu egzaminu z musztry instruktorzy przystąpili do kolejnych zajęć, na które składały się podstawy walki wręcz z wykorzystaniem atrap pistoletów i noży oraz szkolenie sanitarne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Resuscytacja, opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, zabezpieczenie miejsca wypadku i transport rannego z wykorzystaniem sprzętu wojskowego pochłonęły uczniów bez końca. Ta praktyczna lekcja stała się bezcenną okazją do nabycia praktycznych umiejętności, które oby nigdy nie musiały być zastosowane w praktyce, przez uczniów klasy wojskowej. I tak w dynamicznym rytmie wojskowego czasu szkolenia minął dzień pierwszy. Przed nami kolejne dni pełne nowych wyzwań, którym postaramy się sprostać. Wzorce i instruktorów mamy najlepsze z najlepszych więc na pewno damy radę.
Praktyczne szkolenie uczniów klasy wojskowej – dzień drugi.
Drugi dzień szkolenia praktycznego uczniów klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, rozpoczęła tradycyjnie zbiórka, podczas której instruktorzy 7 batalionu kawalerii powietrznej, przypomnieli szkolonym zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas trwania zajęć, zasady przemarszów i poruszania się żołnierze na terenie koszar oraz zgłaszania próśb i uwag dotyczących szkolenia.
Tematyka zajęć dotyczyła szkolenia ogniowego, rodzajów broni będącej na wyposażeniu żołnierzy batalionu, jej budowy oraz zasad zgrywania przyrządów celowniczych. Uczniowie przećwiczyli praktycznie czynności związane z rozkładaniem i składaniem broni oraz jej konserwacją. Poznali części broni oraz zasady bezpieczeństwa towarzyszące obsługiwaniu broni i zgrywaniu przyrządów celowniczych. Pojęcia muszki i szczerbinki przestały brzmieć nieznajomo, a dzięki urządzeniu – symulatorowi do nauki i kontroli strzelania „Cyklop” mogliśmy w prosty sposób poznać zasady strzelania, rodzaje pozycji strzeleckich, oraz eliminować popełniane błędy. Poprzez zastosowanie broni, w niewielkim tylko stopniu przerobionej na potrzeby symulatora, uczniowie mogli poczuć realizm szkolenia oraz niezwykle praktyczną i przydatną funkcję, jaką jest możliwość ciągłego śledzenia punktu celowania. Zajęcia te stanowiły niezbędny element przygotowujący do czekającego nas jutro szkolenia z wykorzystaniem symulatora pola walki „Śnieżnik”.
  

 
Praktyczne szkolenie uczniów klasy wojskowej – dzień trzeci.
Trzeci dzień szkolenia uczniów klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, w całości poświęcony był szkoleniu na symulatorze pola walki „Śnieżnik” oraz działaniu grupy rozpoznawczej.
Symulator wykorzystywany jest do prowadzenia szkolenia ogniowego i taktycznego drużyn piechoty. Za jego pośrednictwem, szkolący się żołnierze mogą wykorzystywać wszystkie rodzaje uzbrojenia strzeleckiego znajdujące się na wyposażeniu Wojsk Lądowych. Szkolenie odbywane jest metodą bez ogniową, a strzały i odrzut broni symulowane są za pomocą sprężonego powietrza. Zamontowane na broni laserowe wskaźniki podają komputerowi sterującemu informacje o miejscu celowania w czasie oddawania strzałów. Komputer przelicza trajektorie lotu wystrzeliwanych wirtualnie pocisków, a na wielkim ekranie, przedstawiana jest sytuacja taktyczna podobnie, jak w grze komputerowej, pokazując, czy wyświetlone cele zostały trafione, czy nie. Efekt szkolenia jest wprost niesamowity. Szkolący mają w rękach prawdziwą broń, dającą odgłos strzału i odrzut. Tu liczą się umiejętności strzeleckie, sprawność wyszukiwania celów, zgrywania przyrządów celowniczych, ściągania języka spustowego bez szarpania bronią itp. Dzięki temu skutecznie łączyć można trening strzelecki z wyrabianiem nawyków właściwych dla pola walki oraz doskonalić umiejętności prowadzenia walki bezpośredniej. Szkolenie z wykorzystaniem symulatora "Śnieżnik" było bardzo ciekawym i ważnym elementem szkolenia praktycznego uczniów klasy wojskowej, za który jesteśmy szczególnie wdzięczni dowództwu 7 batalionu kawalerii powietrznej. W dalszej części zajęć uczniowie zapoznani zostali ze sposobami działania grup rozpoznawczych, komendami i sposobami ich wydawania, rodzajami szyków, obrony i ubezpieczenia. To była wspaniała lekcja żołnierskiego rzemiosła.
 

 
Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk