Niebawem ruszy przebudowa wiaduktu w ciągu ulic Gminna – Cisowa

504
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryteriami, jakim kierował się zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była: cena, termin realizacji zamówienia oraz termin gwarancji. Wybrano Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane DROBET. Firma zaproponowała cenę  2 852 370,00 zł. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 16.11.2015r. Gwarancja będzie wynosiła 10 lat.
1. W zakres zamówienia wchodzi:
a) Wiadukt drogowy w ciągu ulic Gminna-Cisowa w Tomaszowie Mazowieckim nad linią Nr 22 PKP Tomaszów Mazowiecki –Radom wraz z dojazdami,
b) Wodociąg podwieszony do wiaduktu oraz linia telekomunikacyjna napowietrzna zlokalizowana nad wiaduktem,
 c) Tymczasowe przejście w poziomie torów na czas przebudowy wiaduktu.