Trwa kolejny etap prac w ul. Żółkiewskiego

409
Zadanie realizowane  jest w II etapach w cyklu 2-letnim(2014 – 2015).  W roku 2014 wybudowano ulicę Batorego – o długości ok. 158,20 m . W 2015 r. została wykonana ul. Hetmańska – o długości ok. 203,97 m. W związku z realizacją zadania miasto otrzymało środki finansowe na infrastrukturę techniczną (kanalizację deszczową)w wysokości 109 898,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska       i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączny koszt inwestycji to 954 659,58 zł.

Źródło: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim