Zakończył się pierwszy etap budowy ul. Chopina

423
Przypomnijmy, zakres zamówienia dotyczący zadania pn. „Budowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania inwestycyjnego: budowa ulicy Chopina w Tomaszowie Mazowieckim” obejmuje:
    – zabezpieczenie ciągłości ruchu kołowego, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót, wdrożenie, utrzymanie i likwidacja oznakowania na czas budowy,
    – roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
    – wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
    –  roboty ziemne
    – budowa i przebudowa skrzyżowań w tym jednego ronda w ul. Dworcowej
    – budowa konstrukcji nawierzchni jezdni
    – przebudowa nawierzchni placu postojowego przy ul. Dworcowej
    – budowa ścieżek rowerowych
    – budowa, przebudowa zjazdów
    – budowa, przebudowa chodników
    – budowa zatok autobusowych
    – budowa oraz przebudowa oświetlenia drogowego
    – przebudowa sieci energetycznej, teletechnicznej i gazowej
    – budowa sieci kanalizacji sanitarnej
    – budowa sieci wodociągowej
    – budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia
    – wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego
    – roboty wykończeniowe i porządkowe
    – sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
    – opracowanie, przygotowanie kompletnych materiałów, dokumentów oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie
Koszt inwestycji to 6265756,52 zł. Termin zakończenia prac planowany jest na 15.10.2015r.