Nowi oficerowie w Tomaszowie Mazowieckim

847
Wszystkich przybyłych przywitał Ks. Proboszcz i jednocześnie Kapelan Rady Edward Wieczorek. W swoim powitaniu ksiądz Kapelan skupił się na roli ojca, roli mężczyzny i oczywiście roli Rycerza Kolumba w rodzinie, parafii, społeczności lokalnej…
 
 

 
Uroczystość wprowadzenia Funkcjonariuszy Rady  na swoje funkcje poprowadził Delegat Rejonowy brat  Tomasz Pawlik.
 
 

 
 

Wielkim Rycerzem Rady został brat Andrzej Raczkowski.

W Uroczystości uczestniczyli także parafianie oraz małżonki i rodziny rycerzy.
                                               

Andrzej  Raczkowski
Wielki Rycerz Rady 15622

Źródło: www.rycerzekolumba.com