Inauguracja Lata w Teatrze

397
W projekcie bierze udział około 30 dzieci z Tomaszowa. W tym roku Miejski Ośrodek do współpracy zaprosił Gminny Ośrodek Kultury z Ujazdu.  Tam w warsztatach udział bierze około 20 dzieci.

Praca warsztatowe odbywają się w czterech grupach:


GRUPA PLASTYCZNO-AKTORSKA – uczestnicy zajęć poznają teatr cieni poprzez zabawę z grafoskopem, eksperymentowanie z proporcjami i źródłem światła oraz budowanie masek i lalek do hiszpańskiego i chińskiego teatru. Dzieci zapoznają się też z techniką czarnego teatru i wykonają proste formy, które następnie będą animować. Podczas zajęć zastanowią się nad zagadnieniem grozy w sztukach wizualnych i środkami, za pomocą których można uzyskać jej efekt.

GRUPA AKTORSKA – będzie wykorzystywać w pracy różne techniki aktorskie, ze szczególnym nastawieniem na te, które mogą zostać wykorzystane podczas animacji lalek w teatrze cieniowym tj. elementy teatru formy, pantomimy, gry i zabawy związane z deformacją obrazu i dźwięku. W programie duże znaczenie będzie miało również łączenie dwóch światów – form animowanych w teatrze cieni (świat strachów) z grą w planie żywym (świat ludzi).

GRUPA MEDIALNO-AKTORSKA – będzie łączyć w pracy elementy promocji projektu (kampania promocyjna, zdjęcia, wywiady) z zadaniami aktorskimi w spektaklu. W czasie warsztatów dzieci zapoznają się z pracą dziennikarza i zasadami obowiązującymi w tym zawodzie. Będą rozwijać kompetencje komunikacyjne i nauczą się korzystania z dostępnych mass-mediów. Rozwiną też swoją wyobraźnię przestrzenną, realizując działania instalacyjne i happeningowe.
GRUPA MUZYCZNO-AKTORSKA – będzie tworzyć oprawę dźwiękową spektaklu finałowego, w którym grupa wystąpi na żywo. Uczestnicy wykorzystaj w czasie przygotowań grę na prostych instrumentach perkusyjnych, wokalizę i grę na stworzonych przez siebie instrumentach (z butelek, puszek, kartonów). Zajęcia skupione będą na ćwiczeniach emisyjnych, umuzykalniających, rytmicznych i zadaniach ułatwiających przełamywanie niechęci związanych z wyrażaniem siebie za pomocą dźwięku.