W MOK-u dzieci się nie nudziły

447
Dzieci brały udział również w konkursie wokalnym „NATURA – lnie Piosenka”. W każdym tygodniu z aktywnego wypoczynku w MOK –u skorzystało ok. 47 dzieci. Mnogość atrakcji zapewniło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.