Ruszają szkolenia dotyczące wykorzystania Funduszy Unijnych

544
 Uczestnicy seminariów dowiedzą się na jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie, jak ubiegać się o dotacje, a także gdzie szukać informacji na temat naborów wniosków oraz zasad przyznawania dotacji.

Szkolenia skierowane będą do przedsiębiorstw, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, a także sektorów edukacji, nauki, zdrowia, kultury, rynku pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń i rekrutacji będą pojawiać się na stronach organizatorów. Szkolenia będą realizowane przez partnerów społecznych, którzy zostali wybrani przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w drodze konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

· Związek Rzemiosła Polskiego – projekt edukacyjny dla przedstawicieli przedsiębiorców z sektora MSP realizowany w całej Polsce.

· Krajowa Izba Gospodarcza – projekt edukacyjny dla przedstawicieli przedsiębiorców, Jednostek Samorządu Terytorialnego, sektora rynku pracy, edukacji i nauki realizowany w całej Polsce.

· Konfederacja Lewiatan – projekt edukacyjny dla przedstawicieli przedsiębiorców z sektora MMSP realizowany w 11 województwach: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie.


· Fundacja Rozwoju Innowacji i Gospodarki – projekt edukacyjny dla przedstawicieli przedsiębiorców realizowany w 6 województwach: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, lubuskie.

– Stowarzyszenie Biuro Obsługi inicjatyw Społecznych BORIS – projekt edukacyjny dla przedstawicieli przedsiębiorców, sektora edukacji, nauki, rynku pracy, zdrowia i kultury realizowany w 4 województwach: mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie.

– Fundacja Fundusz Współpracy – projekt edukacyjny dla przedstawicieli jst realizowany w 8 województwach: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, łódzkie.