Z wizytą w Tomaszowie Mazowieckim

679
Spotkanie zostało poświęcone prezentacji praktycznych wskazówek w zakresie powołania i funkcjonowania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jej roli w samorządzie.

Spotkanie było wzbogacone wizytą w dwóch tomaszowskich organizacjach. Goście odwiedzili Strzelnicę. Dowódca Związku Strzeleckiego STRZELEC OSWMonika Malczewska przedstawiła działalność swojej organizacji, podkreślając przy tym jej rolę wychowawczą, którą kierują przede wszystkim do lokalnej młodzieży. Niespodzianką była obecność gen. Bogusława Packa, który z ogromnym zaangażowaniem opowiadał, jak ważną rolę pełnią organizacje proobronne w lokalnej społeczności.


Uczestnicy wizyty studyjnej mieli również przyjemność odwiedzenia Społeczności Chrześcijańskiej TOMY. Działalność tej organizacji przedstawił Rafał Piekarski, mocno podkreślając  dobre relacje z miastem.

O współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz o Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego opowiedziały Zofia Myśliwiec i Anna Przybyłkowicz. Na przykładzie Pikniku Organizacji Pozarządowych, Informatora o podmiotach działających w przestrzeni publicznej, Kampanii Społecznej 1% czy Konkursu Kreatywności Społecznej starały się zaznaczyć, że Rada Pożytku to nie tylko ciało konsultacyjne, ale także inicjujące wiele wydarzeń publicznych.

Miniona wizyta studyjna jest dowodem na to, iż Miejska Rada Pożytku stanowi przykład dobrej praktyki w zakresie koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 

Inicjatorem wizyty było Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.