Rozpoczynają się prace na wiadukcie

594
Przebudowę wykonuje firma „DROBET”. W ramach inwestycji wykonany zostanie wiadukt drogowy, wodociąg podwieszony do wiaduktu oraz linia telekomunikacyjna napowietrzna zlokalizowana nad wiaduktem oraz  tymczasowe przejście w poziomie torów na czas przebudowy wiaduktu. Wartość inwestycji wynosi 2 852 370,00 zł. Prace mają się zakończyć do 16 listopada tego roku.