Zakład Ceramiki Budowlanej OWCZARY

1062
Pierwszą cegielnie na tym terenie prowadzili Cystersi z sulejowskiego klasztoru. W działającej od XVIII w. manufakturze wyrabiano cegły gotyckie oraz dachówki, które wykorzystano do rozbudowy klasztoru a także do naprawy zniszczonego podczas potopu szwedzkiego Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
 

 
Na cegle użytej do budowy zachowanej do dziś części obiektów klasztornych widnieje napis OWCZARY. Forma i styl tego napisu posłużyła jako wzór naszego obecnego logo.

W roku 1819 pod zaborem austryjackim dokonano kasaty zakonu. Po prowadzonej przez zakonników cegielni obecnie nie ma śladu. Jej lokalizacja nie jest trudna, ponieważ na przyległych do obecnie istniejącej cegielni polach pod kilku centymetrową warstwą ziemi można znaleźć duże ilości gruzu zabytkowych cegieł i dachówek.

 Na terenie Owczar w przeszłości funkcjonowały jeszcze dwie cegielnie. Jedna od końca XIX w do II wojny światowej , druga od połowy lat 50'tych do początku lat 90'tych. XX w.

Lokalizacja cegielni w Owczarach spowodowana jest występowaniem rzadkich na terenie Polski iłów kredowych. Surowiec ten występuje jedynie na podkarpaciu, w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego i Sulejowa.

Niezwykle korzystne parametry tego surowca przesądziły o zastosowaniu wyprodukowanych z niego cegieł do budowy monumentalnych obiektów.

Cegły pochodzące z funkcjonującego do dziś zakładu znalazły zastosowanie przy budowie kilku kościołów. W całości z tego materiału wzniesiono w latach 80'tych kościoły w Zajączkowie, Przygłowie, Kunicach, Radomiu i Kielcach. Założycielem cegielni w roku 1978 był Lech Stępień. Początkowo była to cegielnia jakich wiele powstało w tym okresie w Polsce, charakteryzowała się ona ubogim parkiem maszynowym, będącym w dużej części produktem inwencji właściciela. Jedynym produktem wytwarzanym w tym okresie była cegła pełna. Formowana ona błya ręcznie i wypalana w piecu kręgowym własnej konstrukcji. Taki stan rzeczy trwał do roku 1994, kiedy to po śmierci właściciela zarządzanie zakładem przejęli synowie, Rafał i Robert Stępień. Dokonali oni rozbudowy zakładu, zmiany technologii i zakupili nowy park maszynowy, przekształcając tym samym "małą cegielnie" w nowoczesny zakład ceramiki budowlanej.

W roku 2002 r rozpoczęto budowę całkowicie nowego zakładu produkcyjnego. Obecnie funkcjonuje nowy zakład i część zmodernizowana na początku lat 90'tych starego zakładu. Nowy zakład składający się z wydziałów przerobu i formowania masy, suszarni i pieca tunelowego jest całkowicie zautomatyzowany a wszystkie procesy produkcyjne są sterowane komputerowo.

 

  
Widok nowej części zakładu. 
 
Inwestycja nowego zakładu prowadzona była we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego przy wykorzystaniu środków Unijnych w ramach programy wzrost konkurencyjności.
 
 
 
 
Firma ZCB Owczary Ceramika Budowlana została nowym sponsorem Widzewa.
 
Reklama produktów firmy znajdzie się na koszulkach piłkarzy.