Pierwsze posiedzenie Tomaszowskiej Rady Seniorów za nami

486
Uczestniczył w nim prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, który wręczył członkom nowej Rady listy gratulacyjne oraz przedstawił obszary, w których chciałby nawiązać współpracę.
 
 
 
Rada wybrała ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Przewodniczącą została  Krystyna Wilk – Prezes Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Mazowieckim,  wiceprzewodniczącymi natomiast:  Danuta Wypart (zgłoszona do Rady przez Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego) oraz Wiesław Rychta (zgłoszony przez Krajowe Stowarzyszenie Seniorów „Pasja”). 
 
 
 
Już niedługo, bo po wakacjach, Tomaszowska Rada Seniorów spotka się na kolejnym posiedzeniu.