Muzeum poszukuje pamiątek dotyczących mniejszości narodowych

346
We wrześniu będzie przeprowadzona częściowa modernizacja stałej wystawy historycznej i tym samym planowane jest wyeksponowanie zabytków, poświadczających  wielokulturowość naszego miasta.
Muzeum zainteresowane jest fotografiami i dokumentami, związanymi z niniejszym tematem oraz różnego rodzaju przedmiotami (np. religijnymi, dotyczącymi obrzędowości), które charakteryzują dane grupy ludności. Wszystkie osoby, które chciałyby podzielić się swoimi pamiątkami, proszone są o kontakt z Gabrielą Ziółkowską asystentem działu historyczno-numizmatycznego Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim – tel. 44 724 48 48.