Inwestycje w szkołach za ponad pół miliona złotych

426
Wśród najważniejszych zadań należy wymienić budowę placu manewrowego z miejscami postojowymi, placem przyszkolnym z drogą dojazdową i chodnikiem wraz  z odwodnieniem na terenie Gimnazjum Nr 3. Wartość tego zadania opiewała na kwotę 364 tys. zł. W Zespole Szkół nr 4 dokonano przebudowy czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym. Koszt tej inwestycji wyniósł blisko 119 tys. zł. Zmodernizowaną salą gimnastyczną będą mogli cieszyć się uczniowie Gimnazjum nr 6 (109 tys. zł). Natomiast w Szkole Podstawowej nr 14 dokonano naprawy pokrycia dachu nad szatniami i korytarzem (17 tys. zł)
W poniedziałek, władze Tomaszowa Mazowieckiego sprawdzały przygotowanie tomaszowskich placówek do nowego roku szkolnego m.in. pod kątem zrealizowanych inwestycji i bezpieczeństwa. Kontrola wypadła pomyślnie, placówki są przygotowane do nowego roku szkolnego. W przyszłości niezbędne będą jednak inwestycje.