Kombatancki Krzyż Zwycięstwa dla Płk Józefa Suchodolskiego

512
Oraz byłych więźniów politycznych jubileuszową odznaką Kombatanckiego Krzyża Zwycięstwa który nadano płk Józefowi Suchodolskiemu, ppłk Bronisławowi Drozdowskiemu oraz kpt Henrykowi Belicy jako wyraz szacunku za zasługi w dziale wyzwolenia kraju a także upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich.