Trwa konkurs PRZYTOMNI w ramach akcji Dopalacze Kradną Życie

400
Celem akcji „Przytomni” – bo o niej mowa – jest zwiększenie świadomości młodych osób, w zakresie niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy oraz kształtowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Konkurs jest częścią rozpoczętej w lipcu kampanii społecznej „Dopalacze Kradną Życie”.

W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, reprezentowani przez grupy składające się z dowolnej liczby uczniów oraz co najmniej jednego dorosłego opiekuna. Nagrania, których motywem przewodnim ma być propagowanie stylu życia wolnego od dopalaczy, nie mogą przekraczać 40 sekund. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne.
Zwycięzców wyłoni Jury Konkursowe składające się z ekspertów Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Edukacji Narodowej, Zdrowia. W Jury zasiądą także policjanci oraz przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych. Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane, a placówki oświatowe, z których spoty pochodzą, otrzymają nagrody pieniężne. Dodatkowo filmy, które decyzją Jury zajmą od 4 do 9miejsca, wezmą udział w konkursie internautów. Prace zostaną umieszczone na profilu Facebookowym akcji „Dopalacze Kradną Życie”, a ta która zbierze najwięcej polubień otrzyma specjalną nagrodę internautów. Termin składania prac upływa 30 września 2015 roku.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.