Inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

525
Na inauguracyjnym posiedzeniu nasze miasto reprezentować będą: Krystyna Wilk – prezes Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Donata Domańska – prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału w Tomaszowskie Mazowieckim oraz Wiesław Rychta – przedstawiciel Tomaszowskiej Rady Seniorów.

Inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów przypadło w bardzo szczególny dzień, gdyż odbędzie się w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.