Pożegnanie młodszego chorążego Witolda Pankowskiego

831
Dowódca 25 BKPow. generał brygady doktor Stanisław Kaczyński wraz z zebranymi na Sali Tradycji żołnierzami oraz pracownikami wojska pożegnał mł. chor. Pankowskiego, jednocześnie dziękując żołnierzowi za dotychczasową pracę, życząc dalszych sukcesów na nowym stanowisku służbowym w życiu prywatnym. Rozkazem personalnym Dowódcy 25 BKPow. mł. chor. Pankowski został wyznaczony na kolejne stanowisko służbowe w 25 batalionie logistycznym.

Młodszy chorąży Witold Pankowski rozpoczął swoją karierę wojskową w roku 1982 jako elew w 15 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Samochodowych. Następnie został wyznaczony na stanowisko pomocnika dowódcy plutonu. Od 1995 roku pełnił służbę na stanowisku kancelisty w 41 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Samochodowych.

W 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej służbę pełnił od 2000, początkowo jako kancelista, następnie jako kierownik kancelarii oraz instruktor w sekcji szkolenia Dowództwa 25 BKPow.

Uczestniczył w misjach poza granicami kraju w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku oraz Afganistanie.

Zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak
kpt. Tomasz Pierzak