Nowy sprzęt dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

642
Sprzęt zakupiony został przy udziale Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projektu pod nazwą „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”. Głównym inicjatorem projektów i jednostką nadzorującą zakupy jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach projektu zakupiono dla tomaszowskich strażaków samochód kwatermistrzowski marki Scania z żurawiem oraz pługiem śnieżnym, który będzie wykorzystywany przede wszystkim do przewozu sprzętu gaśniczego, powodziowego, sprzętu kwaterunkowego oraz ludzi i ewakuowanego mienia. Ponadto strażacy otrzymali agregat prądotwórczy przewoźny o mocy 100kVA na przyczepie, który pozwoli naszym strażakom zasilać wszystkie urządzenia elektryczne potrzebne w czasie akcji ratowniczej oraz w czasie klęsk żywiołowych zasilić budynki użyteczności publicznej, mieszkalne oraz mniejsze miejscowości.

Wartość sprzętu zakupionego dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Mazowieckim to 670 000 złotych.

Starosta Tomaszowski Pan Mirosław Kukliński zapoznał się walorami operacyjnymi i technicznymi nowego sprzętu ratowniczego. Starosta wyraził opinię, że otrzymany sprzęt pozwoli prowadzić skuteczniej działania ratownicze oraz przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.