Nauczyciele ZSP Nr 1 nagrodzeni

561
Pani Jolanta Nikodemska – wicedyrektor ZSP Nr 1 odebrała nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty. Pani Anetta Holc, nauczyciel języka niemieckiego – została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Nagrodzonym gratulowali i wręczali nagrody: Wicemarszałek Sejmu – Pani Elżbieta Radziszewska, Wicewojewoda Łódzki – Pan Jarosław Klimas, Poseł na Sejm – pan Artur Ostrowski, Łódzki Kurator Oświaty – pan Jan Kamiński, Łódzki Wicekurator Oświaty – pan Konrad Czyżyński. Na uroczystości obecne były także władze uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filii w Piotrkowie Trybunalskim.