Kolejne ulice zostaną zmodernizowane przy współpracy z powiatem

477
W czwartek radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę, w ramach której miasto przekaże 1 775 000 zł na rozbudowę ulicy Oskara Langego (droga powiatowa nr 4340E). Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa pod warunkiem uzyskania przez powiat tomaszowski środków finansowych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, który został ogłoszony 30 września 2015 r. Do programu można zgłaszać projekty drogowe, które m.in. wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych czy podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej.