Obchody Narodowego Święta Niepodległości

394
Święto odzyskania niepodległości to pamięć o wydarzeniach z 11 listopada 1918 roku jako triumfalny powrót marszałka Józefa Piłsudskiego z twierdzy w Magdeburgu i przyjęcie przez niego odpowiedzialności za losy kraju” powiedział w swoim przemówieniu Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej generał brygady doktor Stanisław Kaczyński.

W tegorocznej uroczystości Święta Niepodległości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, żołnierze, pracownicy wojska, zaproszeni goście, mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i okolic. Niecodziennymi gośćmi byli przedstawiciele Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego w Polsce.

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godz. 11.00 meldunkiem o gotowości pododdziałów złożonym Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej gen. bryg. dr Stanisławowi Kaczyńskiemu przez dowódcę uroczystości Szefa Sztabu 25 BKPow. podpułkownika Sławomira Rutowicza.

Następnie, odczytano Decyzję Ministra Obrony Narodowej o nadaniu medali resortowych. Srebrny medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” nadano 3 żołnierzom, brązowy medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” nadano 12 żołnierzom.

Srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” wręczono 3 żołnierzom, brązowy medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” wręczono 6 żołnierzom.

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie przez gen. Kaczyńskiego aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe 49 żołnierzom.

„…Spotykamy się dzisiaj na uroczystościach z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada to wielkie święto Europy, ale to też symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa…” powiedział w swoim wystąpieniu Starosta powiatu Tomaszów Mazowiecki Mirosław Kukliński.
 
Na zakończenie uroczystości na placu Kościuszki odczytano Niepodległościowy  Apel Pamięci Oręża Polskiego i oddano salwę honorową, a jej zwieńczeniem  było złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki oraz defilada wojskowa pododdziałów 25.BKPow.

Następnie, miało miejsce przejście kompanii honorowej i uczestników pod pomnik Legionów, gdzie złożenie pod pomnikiem wieńców było ostatnim elementem obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Święto Niepodległości to państwowe święto, które zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 roku dla upamiętnienia, po 123 latach zaborów (1795–1918) odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku spod zaborów Rosji, Prus i Austrii. Święto odzyskania niepodległości nie było obchodzone od 1939, zostało przywrócone przez Sejm PRL IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 (Dz.U. PRL 1989, nr 6, poz. 34).

Zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak
kpt. Tomasz Pierzak