NFOŚiGW: 400 mln zł na termomodernizację domów jednorodzinnych

602
Kiedy można skorzystać z dofinansowania

 

Program będzie realizowany w latach 2015-2023, a budżet pilotażu programu wynosi 400 mln zł (w tym 120 mln zł na dotacje) na lata 2015-2020 z możliwością zawierania umów kredytu / pożyczek wraz z dotacją do 2017 r.

 

Kto może skorzystać z programu

 

Beneficjentami programu mogą być m.in. osoby fizyczne organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe), posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

 

Na co przeznaczone jest dofinansowanie

 

Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.

 

Finansowane są następujące prace remontowe:

 

Grupa I. Prace termoizolacyjne

Ocieplenie ścian zewnętrznych;

Ocieplenie dachu / stropodachu;

Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;

Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.

Grupa II. Instalacje wewnętrzne

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;

Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

 
Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej

Instalacja kotła kondensacyjnego;

Instalacja węzła cieplnego;

Instalacja kotła na biomasę;

Instalacja pompy ciepła;

Instalacja kolektorów słonecznych.

Beneficjent będzie miał możliwość decyzjico do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, wybierając realizację jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac. Połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją. Dotacja do prac remontowych wynosi 20% lub 40% dofinansowania, a kredyt / pożyczka preferencyjna wraz z dotacją udzielana będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dodajmy, że dla jednego budynku możliwe jest więcej niż jedno dofinansowanie w ramach programu.