Wizyta studyjna w zamku Króla Kazimierza Wielkiego

Gości powitał Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pani Barbara Maciejczyk oraz Kierownik Referatu Inwestycji Pan Marek Iskierka. Spotkanie, które odbyło się w zamkowej sali obrad rozpoczęto od zwiedzenia całego obiektu. Po czym uczestnicy obejrzeli krótki film ukazujący dzieje zamku oraz wypowiedzi osób związanych z tym miejscem od momentu prac wykopaliskowych po prace rekonstrukcyjne do uzyskania efektu końcowego. Bowiem głównym celem wizyty była chęć uzyskania informacji na temat realizacji zadania pn. „Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego. Po prezentacji rozpoczęto dyskusję na temat samego zamku, ale również sfer dotyczących całego samorządu lokalnego, takich jak inwestycje w gminach, budżet, działalność kulturalna, dorobek historyczny, czy potencjał turystyczny. Nastąpiła wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, krótka charakterystyka i jak się okazało jesteśmy dwiema bardzo podobnymi gminami, które wiele łączy. W związku z tym Wójtowie wykazali chęć dalszej współpracy na różnych szczeblach działalności każdego z samorządów. Na zakończenie spotkania, które przebiegło w miłej atmosferze gości zaproszono również do zwiedzenia zabytków i atrakcji turystycznych pobliskiej Spały.
 
Tekst / foto: M. Werkowska