Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu

597
Kampania ma na celu ochronę małoletnich w Polsce przed zagrożeniami wiążącymi się z korzystaniem z Internetu. Zadanie to realizowane jest poprzez przeprowadzenie szeregu działań o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym.
Celem projektu jest również wsparcie otoczenia dziecka w Polsce – rodziców i nauczycieli – poprzez dostarczanie wiedzy na temat kształtowania właściwych nawyków korzystania z Internetu i propagowanie istniejących rozwiązań technicznych w tym zakresie. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Fundacja przeszkoliła już do tej pory 1494 dzieci w wieku 6 – 12 lat, jeżdżąc po całym kraju z „Wędrującą Akademią Bezpiecznego Internetu”. W SP 12 programem objęto dwie klasy – 2f i 3e. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, nabywając wiedzę i nowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa on – line. W trakcie szkolenia  dzieci wymieniały rodzaje zagrożeń w Internecie i wyjaśniały rodzaje niebezpiecznych zachowań i zagrożeń z tym związanych, wymieniały też sposoby bezpiecznego zachowania się w sytuacjach ryzykownych. Uczniowie dowiedzieli się jak stosować zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znanymi wyłącznie z Internetu i dlaczego nie wolno podawać swoich danych osobowych i innych informacji o sobie. Dowiedzieli się też, dlaczego warto posługiwać się nickiem, wymieniali reguły Netykiety i zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu.