Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości II LO – 30 w kraju i I w województwie

615
W rankingu udział wzięło ponad 7000 uczniów z 1065 szkół ponadgimnazjalnych całej Polski. Olimpiada odbyła się w roku szkolnym 2014/2015, młodzi ludzie ostatecznie ukończyli 350 projektów.

W rankingu II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. zajęło:

    30 m-ce w kraju

    1 m-ce w województwie łódzkim!

Jest jedną ze 150 szkół w kraju, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem olimpiady –zorganizowaniem własnego projektu społecznego.

Uczniowie II LO udowodnili ,że potrafią odnaleźć się w praktycznym działaniu, osiągając efekty godne najwyższego uznania, realnie wpływające na lokalną społeczność.

Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości to zupełna nowość względem dotychczasowych rankingów opierających się o wyniki uczniów z matur i olimpiad, które sprawdzają przede wszystkim wiedzę teoretyczną.

Ranking powstał, by zwrócić uwagę na potrzebę stworzenia młodzieży miejsca i okazji do rozwinięcia umiejętności praktycznych ,takich jak zarządzanie projektem, autoprezentacja czy praca w zespole. To kompetencje przyszłości, które pozwolą młodym ludziom nie tylko lepiej poradzić sobie na rynku pracy, ale też założyć własną firmę. Żeromszczacy udowodnili, że potrafią zdefiniować problemy swojego otoczenia i wziąć sprawy w swoje ręce.

Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości docenia te szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów.

Przypomnijmy, że w zeszłorocznej olimpiadzie „Zwolnieni z teorii” wzięły udział zespoły uczniów obecnej klasy II humanistycznej. Wychowawczynią klasy jest p. Ilona Śmigiel, a nauczycielką przedsiębiorczości p. Mariola Rychlik.

Gratulujemy!