Czy powstanie droga w Stużnie Kolonii?

517
.Wniosek poparty został podpisami 202 mieszkańców gminy Opoczno. ,,Radny powinien reprezentować nie tylko okręg gminy z którego został wybrany ale przedstawiać na forum rady problemy mieszkańców wszystkich miejscowości należących do danej gminy.Mój okręg to typowy obszar miejski jednak także wsie mają swoje problemy,nierzadko trudne,,- powiedział radny Kopera.