200-lecie Królestwa Polskiego

501
Zofią Szymańską odsłonili tablicę upamiętniającą 200-lecie Konstytucji Królestwa Polskiego. Po odsłonięciu tablicy Dyrektor Szkoły Jarosław Kaczorowski razem z Wójtem Gminy Ujazd Arturem Pawlakiem oprowadzili Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Beata Stańczyk i Wiceprezydent Miasta Tomaszowa Maz. Zofię Szymańską po placówce.