Trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany ul. Oskara Lange

541
Przypomnijmy, że na wniosek prezydenta Marcina Witko, z punktu obrad październikowej sesji Rady Miejskiej została zdjęta uchwała w  sprawie zmiany nazwy ulicy Oskara Lange. Wniosek o podjecie takiej uchwały złożyło Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

Zdaniem prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego, sprawa zmiany nazwy ulicy powinna być szczegółowo rozpatrzona. Marcin Witko podkreślił, że ważny jest dla niego udział społeczeństwa w życiu miasta i tym samym zorganizowane zostaną konsultacje społeczne. To mieszkańcy ulicy Oskara Lange zdecydują o tym, czy nazwa zostanie zmieniona.

 Wypełnione ankiety są przyjmowane od mieszkańców ulicy Oskara Lange:

1) w wersji papierowej w poniższych punktach:

w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

ul. POW 10/16, parter budynku A, punkt informacyjny

w godzinach pracy Urzędu Miasta

w Informacji Turystycznej, pl. Kościuszki 29

w każdym dniu tygodnia w godz. 8.00-16.00,

2) w wersji elektronicznej w formie:

scanu ankiety przesłanego na adres e-mail: rozwoj@tomaszow-maz.pl
zdjęcia ankiety wysłanego na nr tel. 798 781 403.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie. Szczegółowe informacje w sprawie konsultacji udzielają pracownicy Biura Partnerstwa i Rozwoju – tel. kontaktowy 44 724 23 11 wew. 296, główny budynek Urzędu Miasta, ul. POW 10/16, I piętro, pokój nr 18.