Linia nr 13 skomunikowana z nowym rozkładem PKP

571
Wprowadzone zostały też korekty dla innych linii (1, 2, 8, 9, 10, 11,14 i 22), które wynikają m.in. z wnoszonych uwag oraz zawieszenia wybranych kursów o bardzo niskiej frekwencji. Zmiany dotyczą także dowozu uczniów do szkoły w Komorowie.

Szczegółowy opis zmian w rozkładzie jazdy:

linia Nr 13


w dni robocze:

dodatkowe kursy:      

– godz.: 4:44 i 6:00 z Dz. Polskich do Smugowej,

– godz.: 4:57, 6:15 i 8:03 z Smugowej,    

 
– z dworca godz.: 9:15,

– kursy zawieszone godz.: 21:10 z dworca i 21.28 z Smugowej,

korekty dla kursów:

– z Suchej kursy z godz.: 9:55 na 9:50, z 11:52 na 11:55,

– z dworca kurs z godz.: 19:27 na 19:15,

– z Smugowej kursy z godz.: 10:00 na 9:50, z 11:25 na 11:23, z 14:50 na 14:45, kurs o godz.: 15:45 z Smugowej skrócony do Suchej (dotychczas kurs do Wistomu), kurs z godz.: 19:50 przyspieszony na 19:40,

–  kurs z godz.: 16:15 z Wistomu odbywał się będzie o godz.: 16:22 z Suchej,

w soboty –  korekty dla kursów:

– z dworca kursy o godz.: 8:55 na 8:57,  z 20:20 na 20:15,

– z Suchej kursy z godz.: 11:53  na 11:55, z  16:56 na 15:58,

– Smugowej kursy z godz. 17:25 na 17:20, z 14:05 na 14:04,

w niedziele – korekty dla kursów:

– z dworca kursy godz.: z 13:12 na 13:05, z 14:58 na 15:00, z 17:26 na 17:29, z 18:17 na 18:00, z 19:30 na 19:50, z 20:22 na 20:20,

– z Suchej kursy z godz.: 14:09 na 14:07, z 14:31, z 17:05 na 17:00,

– z Smugowej kursy z godz.: 14:31na 14:28, z 14:48 na 15:00, z 15:20 na 15:25, z 16:20 na 16:25, z 17:45 na 17:52, z 18:50 na 18:33, z 19:50 na 20:20,

 
linia Nr 1

w dni robocze zawieszone kursy linii Nr 1: z dworca godz.: 5:38, 6:11 i 19:25, z Modrzewskiego-  godz.:  6:03, 6:30 i 19:45,

linia Nr 2

w dni robocze dodatkowy kurs z Borek godz.:16:10, zawieszone kursy: z Zawadzka Dekorator godz.: 18:24 i kurs z Borek – godz.: 18:50,

linia Nr 8

w dni robocze:  zawieszony kurs godz.: 5:02 z Zawadzka – Dekorator do Ludwikowa,

– kurs z Ludwikowa godz.: 13:32 dotychczas do Komorowa – trasa przedłużona przez Komorów do TZD, kursy z Ludwikowa z godz.: 13:10 na 13:13 i z 21.12 na 21:15,

dla niedziel – korekty dla kursów – z Zawadzka –Dekorator z godz.: 19:10 na 18:57, z Ludwikowa z godz. 20:12 na 20:05, z Glinnika z godz. 20:48 na 20:44,

linia Nr 9

w dni robocze zawieszony kurs godz.: 5:19 z Ludwikowa, kurs  z Zaborowa z godz.: 7:00 na 7:03, kurs Komorowa godz.: 14:12 odbywał się będzie od pętli TZD – godz.: 14:07 (trasa bez Komorowa) ponadto zmienia się trasę przejazdu dla kursów z TZD godz.: 5:37 z przejazdem do Opoczyńskiej (był do Ludwikowa), kurs z Logistic godz.: 6:06 przejazd do Ludwikowa (dotychczas do pętli przy Opoczyńskiej), kurs z Opoczyńskiej do Zawadzka–Dekorator z godz.: 6:34 przyspiesza się na 6:20, kurs z Ludwikowa do Zaborowa z godz.: 6:20 na 6:32,

– dla niedziel –  korekty dla kursów: z Ludwikowa godz.: 19:25 na 19:15, z Komorowa godz.:19:48  na  19:40linia Nr 10
 
– w soboty kurs z dworca godz.: 14:25 na 14:26, z Twardej godz.: 14:56 na 14:58,


linia Nr 11 
 
–  na życzenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w dni robocze kurs 15:55 z Zaborowa przyspieszony na godz.: 15:47 i przedłużony do Wiaderna, z Wiaderna odjazd godz.: 16:25, wycofany natomiast jest kurs godz.: 8:10 z Dąbrowskiej i 16:10 z Wiaderna (szkoła)

linia Nr 14
 
– w dni robocze kurs z Brzustówki godz.:15:44 zostanie przyspieszony na 15:40,

linia Nr 22

 
– zmiana dla kursu porannego o godz.: 7:33 z Głównej – dodatkowy przejazd przez pętlę Tamka (eliminacja przejazdu ulicą Orzeszkową) zapewniający dowóz ze Starzyc do szkoły w Komorowie, ponadto o godz.: 13:55 dodatkowy kurs z Komorowa do pętli Zawadzka – Dekorator jako linia 22S.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.mzktomaszow.pl