Pokoleniowe spotkanie w tradycji i kulturze Świąt Bożego Narodzenia

328
Projekt został przygotowany przez Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu, realizowany przez świetlice wiejskie oraz szkoły przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem, jaki przyświecał jego organizacji było: zapoznanie z tradycjami i obrzędami Bożego Narodzenia poprzez opowieści starszych osób. Ponadto: rozwijanie wrażliwości
u dzieci i młodzieży, profilaktyka, szacunek dla osób starszych oraz integracja międzypokoleniowa. Projekt poprzedzono zajęciami plastycznymi w świetlicach wiejskich oraz szkołach na terenie gminy podczas których przygotowane zostały piękne stroiki świąteczne.
 
Wzięły one udział w konkursie na „Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”, ogłoszonym w dwóch kategoriach wiekowych:

– I kategoria – dzieci w wieku 7 – 12 lat

– II kategoria – młodzież w wieku 13 – 16 lat.

W dniu 14 grudnia komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I kategoria:

I miejsce – Aleksandra Politowska

II miejsce – Lena Bogdan

III miejsce – Zuzanna Sprusińska i Otylia Jackow

Wyróżnienia: Julia Kępa, Gabriela Warczyk, Julia Wrzesińska, Aleksandra Żądło oraz Kacper Śmigiel.
II kategoria:

I miejsce – Weronika Szulc

II miejsce – Weronika Badowska

Wyróżnienie: Barbara Warczyk

Na zakończenie nagrodzeni odebrali z rąk Pana Wójta Bogdana Kąckiego dyplomy oraz wyróżnienia i nagrody za najlepsze miejsca. Po części oficjalnej Pani Genowefa Dziubałtowska z Brzustowa nawiązała do wspomnień z dzieciństwa o dawnych zwyczajach

i tradycjach Świąt Bożego Narodzenia. Następnie połamano się opłatkiem oraz wspólnie odśpiewano kolędy. Miłą niespodzianką, szczególnie dla najmłodszych okazała się wizyta Mikołaja, który obdarował słodyczami wszystkich uczestników projektu. Było to radosne, pełne wzruszeń przedświąteczne spotkanie, które wprowadzało do nadchodzących rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.