Modernizacja oczyszczalni ścieków na finiszu

711
Wykonawca – konsorcjum Budimex S. A. Cadagua S.A. – największego zadania realizowanego w ramach projektu, prace zrealizował w terminie. Uzyskał również decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie wyremontowanego i zmodernizowanego całego układu technologicznego na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej. To pozwala ZGW-K wykazać się efektem rzeczowym w największej co do wartości (ponad 100 mln zł)części projektu.
Tym samym ZGW-K osiągnął w 100% efekt rzeczowy w zakresie renowacji kolektorów oraz modernizacji oczyszczalni ścieków.