Ulica Radomska z nową nawierzchnią!

707
Długość sieci w ul. Radomskiej wynosi około 764 m. Prace wykonane zostały w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków i skanalizowania części aglomeracji Tomaszowa.
 
Wykonawcy pozostało jedynie wyregulować włazy oraz zrobić drobne prace porządkowe.
 
 

 
Równolegle przygotowywane są dokumenty niezbędne do zgłoszenia sieci do użytkowania (np. inwentaryzacja), które zgodnie z deklaracjami wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.

Obecnie na finiszu są prace na ul. Opoczyńskiej, co pozwoli zakończyć przebudowę tej części drogi wojewódzkiej nr 713.