Wywiadówka profilaktyczna

431

Jest to niezwykle istotne, zważywszy, że ich 16-letnie dzieci przekraczają kolejny próg rozwojowy, wkraczając w drugi etap dorastania. Osobami prowadzącymi spotkanie byli przedstawiciele łódzkiej fundacji „Aby Nikt nie zginął” – Pani Olga Kolczyńska i Pan Maciej Woropaj. Podejmowali oni niezwykle istotne kwestie związane z dorastaniem – budowaniem zaufania miedzy dziećmi a rodzicami, otwartością na nowe doświadczenia, potrzebą  bezpieczeństwa w środowisku rodzinnym. Podkreślali ogromną rolę rodziców w życiu prawie dorosłego dziecka. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców uczniów.

Tego typu wywiadówki są na stałe wpisane w kalendarium naszej szkoły jako element pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoły. Osobą odpowiedzialną za ich przygotowanie jest Pani Magdalena Kaczmarzyk – pedagog szkolny ZSP nr 1.