PASOWANIE NA CZYTELNIKA

374
Dzieci z klas pierwszych dowiedziały się między innymi:

– jak należy się obchodzić z książkami,

– jakie korzyści płyną z ich czytania

oraz jakie są obowiązki wzorowego użytkownika biblioteki szkolnej.

Nauczyły się również krótkiego wierszyka. Potem złożyły przyrzeczenie czytelnika i dostały pamiątkowe zakładki do książek, wykonane przez Samorząd Uczniowski i Koło czytelnicze. Uroczystość została przygotowana pod kierunkiem Jolanty Fałek.