Mamy dofinansowanie na remont sześciu ulic!

464
Ostateczna lista rankingowa została zaakceptowana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2 495 905 zł, a całkowita wartość projektu: 4 991 811 zł. Przy realizacji tej inwestycji, miasto otrzyma również finansowe wsparcie od powiatu tomaszowskiego w wysokości 1,2 mln zł.

Dofinansowanie otrzymało również Starostwo Powiatowej. W rankingu dróg powiatowych, projekt rozbudowy ulicy O. Lange znalazł się na pierwszym miejscu. Przypomnijmy, że miasto będzie pomagało finansowo przy przebudowie tej ulicy. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 6 548 025 zł. Dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej wyniesie 3 mln zł.