Ferie zimowe w tomaszowskich szkołach

590
Akcja rozpocznie się 15 lutego 2015 roku i potrwa do 28 lutego 2016 roku. Opiekę nad dziećmi obejmie dziesięć placówek: ZSP 1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP5, ZSP6, ZS nr 4, ZS nr 8, Gim. 3 i Gim.7. Do udziału w półkoloniach zimowych zgłosiło się około 1 450 dzieci i młodzieży.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Dla uczestników półkolonii zostaną przygotowane obiady w cenie 2 zł (resztę środków dopłaci miasto). Dzieci, których rodziny kwalifikują się do skorzystania z pomocy społecznej, zostaną zwolnione z tej opłaty.

W czasie zajęć uczestnicy wypoczynku zimowego zapoznają się z tematyką prozdrowotną i profilaktyką uzależnień, przedstawioną przez nauczycieli posiadających stosowne uprawnienia. Na dzieci czeka wiele atrakcji, gdyż zajęcia prowadzone będą nie tylko w szkołach, ale również na świeżym powietrzu.
Zaplanowane zajęcia: na basenie, torze łyżwiarskim, kręgielni, sportowe na terenie szkół,   zajęcia komputerowe, zajęcia z profilaktyki uzależnień, higieny osobistej, zdrowego żywienia, bezpieczeństwa. zwiedzanie muzeum, wyjście do kina.

Wypoczynek zimowy finansowany będzie ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie to realizowane jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2016 rok, łączny koszt około 75.000 zł.

Ponadto dofinansowanie będzie wyżywienie uczestników ferii zimowych w MOK, Tkaczu, DOK i Młodzieżowej Bibliotece i dofinansowane do ferii w MDK na łączną kwotę 4.799 zł.