Dofinansowanie na wozy strażackie!

562

Dofinansowanie otrzymano na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP w Ludwikowie i Białobrzegach.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 1,5 mln zł., to 85 proc. całej inwestycji.

W sumie do programu zakwalifikowano 66 wniosków, 8 uzyskało dofinansowanie.