IX Powiatowe Ostatki w Starych Chrustach

754
Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy Rokiciny Pan Jerzy Rebzda, Starosta Powiatu Tomaszowskiego Mirosław Kukliński, Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach oraz Koła Gospodyń z terenu Gminy Rokiciny.
IX Powiatowe Ostatki rozpoczęły się od powitania przybyłych gości przez Wójt Gminy Rokiciny Jerzego Rebzdę wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Barbarą Robak. Następnie przystąpiono do konkursu na tradycyjną scenkę ostatkową. W konkursie rywalizowało 9 reprezentacji z gmin Powiatu Tomaszowskiego : Gmina Będków – „Ludowiacy od Będkowa”, Gmina Ujazd – KGW z Dębniaka, Gmina Tomaszów Mazowiecki – KGW z Ciebłowic Dużych, Gmina Budziszewice – KGW z Węgrzynowic, Gmina Czerniewice – KGW z Stanisławowa Studzińskiego, Gmina Rzeczyca – KGW z Kanic, Gmina Lubochnia – KGW z Kochanowa, Gmina Żelechlinek – KGW „Żelechlin”, Gmina Inowłódz – KGW z Królowej Woli.

Po zaprezentowaniu się wszystkich grup oceny dokonała Komisja Konkursowa w składzie: Pan Jerzy Rebzda- Wójt Gminy Rokiciny- Przewodniczący Komisji, Pan Bartłomiej Matysiak- Członek Zarządu Powiatu, Pani Agnieszka Biniek- Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Powiatu, Pan Piotr Kudlik- Przewodniczący Rady Gminy Rokiciny, Pani Longina Waszczykowska –Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach, Pani Aneta Waszczykowska – Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich z Terenu Gminy Rokiciny.

Jury przyznało osiem drugich miejsc i jedno 1 miejsce dla Koła Gospodyń Wiejskich Kaniczanki z Kanic Gmina Rzeczyca. Nagrody ufundował Starosta Powiatu Tomaszowskiego Mirosław Kukliński.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się biesiada i zabawa taneczna.