Spotkanie z Wielkim Szlakiem Himalajskim

7266
Nie jest tajemnicą, że dla wielu himalaistów przygoda z wysokimi górami zaczęła się od wycieczki szkolnej w Beskidy.

Tym razem zaproszenie Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego w ZSP nr 8  ponownie przyjął podróżnik Bartosz „Malina” Malinowski, mający na swym koncie m.in. piesze przejście Łuku Karpat i udział w wyprawie Long Walk Plus Expedition. Ostatnim projektem Bartosza, zrealizowanym wspólnie z żoną Joanną Lipowczan było pokonanie liczącego 1700 km Wielkiego Szlaku Himalajskiego. Wyprawa trwała od sierpnia 2015r. do stycznia 2016r. Trasa wiodła wysokimi górami i przełęczami przekraczając wysokość 6000 m n.p.m. z zachodu na wschód Nepalu przez Himalaje. Należy podkreślić, że było to pierwsze polskie przejście tego szlaku. Podczas wyprawy Bartosz i Joanna w przeciwieństwie do wypraw komercyjnych, byli zdani wyłącznie na własne siły i umiejętności. Zebraną młodzież, gości w osobach uczniów Gimnazjum nr 3 i 7 pod opieką p.Elżbiety Nowickiej oraz p.Radosława Pająka przywitał Dyrektor Szkoły p.Tomasz Migała. Rozstrzygnięto konkurs dla uczniów dotyczący polskiego himalaizmu i Nepalu. Zwycięzcami zostali Monika Ajdamiak (III A), Zuzanna Bryks (IIIA) i Paweł Kozłowski (IIC).

 
Następnie Bartosz Malinowski w ciekawy sposób przedstawił historię pomysłu, przebieg przygotowań, kulturę i zwykłe życie mieszkańców Nepalu. Nie zabrakło też wspomnień o wciąż widocznych śladach trzęsienia ziemi, które rok temu nawiedziło ten rejon. Usłyszeliśmy o życiu na szlaku (m.in. sposobach zachowania higieny i zbędności prania;), problemach z mapami tego regionu lub ich całkowitym brakiem, znikających drogach oraz walce z naturą i własną słabością. Tu Bartosz podkreślił rolę umiejętności nabytych podczas kursu przewodnickiego SKPB Łódź, które uratowały mu życie w górach. Całość uzupełniła premierowa prezentacja kilkudziesięciu wspaniałych zdjęć dokumentujących przebieg wyprawy. Nie da się ukryć, że choć przez chwilę mieliśmy do czynienia z jednym z ostatnich zakątków azjatyckiej przyrody nieskażonej cywilizacją. Zresztą sam Bartosz potwierdził, że zamierza tam jeszcze wrócić organizując kolejne wyprawy.
Nagrody książkowe dla zwycięzców konkursu ufundował p.Mariusz Sobański właściciel sklepu turystycznego „Południk 20”, a słodki poczęstunek dla uczestników spotkania zapewniła firma Chipita Poland. Spotkanie zorganizował: p.Piotr Dębicki przy współpracy z  p.Dariuszem Jachimowskim i p.Tomaszem Radzikowskim.
Wszystkim serdecznie dziękujemy!