Senior w świecie wirtualnym

733
Program merytoryczny projektu opracował pan Donat Winogrodzki – nauczyciel informatyki w I LO. Projekt organizacyjnie przygotowała dyrektor szkoły- pani Ewa Męcina. Zajęcia odbywały się od października 2015 roku, raz w tygodniu do końca stycznia 2016 roku. W spotkaniu udział wzięli m.in.: pani Beata Stańczyk- Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz.,pani Zofia Szymańska- Wiceprezydent Miasta Tomaszowa Maz., pani Grażyna Haraśna – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi, pan Krzysztof Pierściński- wiceprzewodniczący Rady Miasta, pani Wanda Rybak- dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tomaszowa Maz., pani Jolanta Szustorowska- dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Dorota Iwanicka- przedstawicielka firmy Geneo Call Center- partnera projektu i pani Izabela Jasińska z Centrum Nauki i Biznesu „Żak” oraz dyrekcja szkoły, seniorzy i trenerzy, nauczyciele przygotowujący uroczystość, a także uczniowie klas, biorących udział w przedsięwzięciu, czyli II A i II D.

Pani dyrektor wyraziła radość z możliwości realizacji projektu łączącego pokolenia, stwarzającego szansę wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy. Podkreśliła olbrzymią rolę tego projektu w rozwoju: postaw obywatelskich wśród uczniów, wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka, poznania swoich mocnych i słabych stron, cierpliwości, a także pogłębienia swojej wiedzy z zakresu informatyki i umiejętności dzielenia się nią. Uczniowi zaprezentowali film, na którym została utrwalona współpraca młodzieży i seniorów. Podobną rolę odegrała prezentacja, ukazująca oprócz zdjęć, e-maile uczestników projektu. Pod koniec spotkania wręczono dyplomy oraz upominki dla uczniów i seniorów. Zostały także nagrodzone najlepsza seniorka i trenerka.Zaproszeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek i mogli wpisać się do szkolnej kroniki.